Bánh xe - motor dầm biên

Bánh xe - motor dầm biên dùng cho cầu trục của Công ty Tuấn Đạt có 2 dạng. Bánh xe - motor dầm biên nhập khẩu và gia công tại Việt Nam.